Адрес:

     България, обл. Пловдивска

     4370, гр. Калофер

     местност Паниците

Google maps

Телефон за резервации:

     +359 88 708 1640;

Email:

      vilamechkarev@abv.bg

 

Плащане по банков път (за резервация 50% от цената):

      СТЕЛИАНА ПЕЙЧЕВА НАНЕВА

      ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

      BIC: FINVBGSF

      IBAN: BG24 FINV 9150 1017 5328 95